Předpisy

Pravidla internetového obchodu

1. Předběžná ustanovení

Vlastníkem internetového obchodu „Straight from the metro“ působícího na adrese http://prostoz.webd.pro je společnost Prosto z metra Katarzyna Tyl, zapsaná v Centrálním registru a Informace o hospodářské činnosti (CEIDG) vedená ministrem hospodářství, NIP 5832847399. ,
Tato pravidla jsou určena spotřebitelům i podnikatelům používajícím obchod a stanoví pravidla pro používání internetového obchodu a pravidla a postup pro uzavírání prodejních smluv se zákazníkem na dálku prostřednictvím obchodu.

2. Definice

Spotřebitel – zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu umění. 22¹ občanského zákoníku.
Prodejce, poskytovatel služeb – fyzická osoba podnikající pod názvem Prosto z metro Katarzyna Tyl,
Zákazník – jakýkoli subjekt provádějící nákupy prostřednictvím internetového obchodu
Podnikatel – zákazník, který je podnikatelem ve smyslu umění. 43¹ občanského zákoníku.
Obchod – internetový obchod provozovaný prodávajícím na internetové adrese http://prostoz.webd.pro.
Smlouva uzavřená na dálku – smlouva uzavřená se Zákazníkem v rámci organizovaného systému uzavírání smluv na dálku (jako součást Obchodu), bez současné fyzické přítomnosti stran, s jediným použitím jednoho nebo více prostředků komunikace na dálku až do uzavření smlouvy včetně.
Předpisy – tyto Předpisy obchodu.
Objednávka – prohlášení zákazníka o záměru učiněné pomocí objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji produktu nebo produktů s prodávajícím.
Registrační formulář – funkčnost internetového obchodu přímo z metra, prostřednictvím kterého si zákazník může prostřednictvím zadání svých osobních a adresních údajů vytvořit uživatelský účet, pomocí kterého si může zakoupit zboží, aniž by tyto údaje musel pokaždé poskytovat.
Produkt – movitý předmět / služba dostupná v obchodě, která je předmětem kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.
Košík – seznam Zboží připravený na základě výběru Zákazníka z Zboží představeného v Internetovém obchodě.
Kupní smlouva – kupní smlouva na produkt uzavřená nebo uzavřená mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.
Pracovní dny – jsou to dny od pondělí do pátku, kromě svátků.

3. Objednávka a její realizace a plnění kupní smlouvy

Objednávku provede zákazník, který přidá vybranou položku do košíku. Košík umožňuje zákazníkovi spravovat objednané produkty a vypočítat hodnotu objednávky. Výrobky lze volně přidávat nebo odebírat z koše.
Potvrzení o zadání objednávky je zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
Objednané zboží je expedováno do 2-4 pracovních dnů od platby.
V případě, že nelze objednávku dokončit, je zákazník okamžitě informován.
Nakoupené zboží je zasíláno kurýrem, poštou nebo balíkem.
Cena dodávky závisí na počtu zakoupených metrů.
Ke každé objednávce je vystaven daňový doklad (faktura s DPH na žádost zákazníka po zadání poznámky v poznámkách k objednávce – zákazník souhlasí s vystavením faktury bez podpisu).
Ceny jsou uvedeny v polských zlotých a zahrnují DPH.
Náklady na dodání zboží nese zákazník v souladu s ceníkem těchto služeb dostupných na webových stránkách. Náklady na dopravu hradí zákazník v okamžiku platby za zboží.
V době odeslání balíčku obdrží zákazník e-mailem informace o sledovacím čísle a kurýrní společnosti přepravující jeho balíček. Zákazník je povinen vyzvednout balíček od doručujícího kurýra. Není-li zásilka vyzvednuta a zákazník nereaguje na zásah obchodu nebo kurýrní společnosti ohledně vyzvednutí zásilky, je odpovědný zákazník. To znamená, že při vrácení balíčku do obchodu jsou zákazníkovi účtovány náklady na řádné odeslání a vrácení zásilky a pokuta za nevyzvednutí objednávky připravené pro jednotlivou objednávku zákazníka ve výši 30% z hodnoty objednávky.
Nákup kancelářských potřeb je možný po předchozím telefonickém kontaktu s obchodem.

4. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který má smlouvu uzavřenou na dálku nebo mimo obchodní prostory, může od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v čl. 2 odst. 2 písm. 33, art. 34 2 a umění. 35 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (zákon č. 2014, položka 827).
Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná: – pro smlouvu, podle které podnikatel vydává věc, je povinen převést své vlastnictví – od převzetí vlastnictví spotřebitelem nebo třetí stranou jím určenou, kromě dopravce, a v případě smlouvy, která
zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo v částech – od převzetí vlastnictví poslední položky, šarže nebo části
nebo spočívá v pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu – od převzetí vlastnictví první z položek, – u ostatních smluv – ode dne uzavření smlouvy.
Spotřebitel může od smlouvy odstoupit předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy.
Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit vrácenou platbu spotřebiteli.
Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, ledaže by spotřebitel výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nebude znamenat žádné náklady.
Pokud Prodávající nenabídl převzetí věci od samotného Spotřebitele, může zadržet vrácení plateb obdržených od Spotřebitele, dokud neobdrží zboží zpět nebo Spotřebitel neprokáže důkaz o jeho vrácení zpět, v závislosti na tom, která událost nastane první.
Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vzniknou.
Spotřebitel je povinen vrátit nedotčenou věc Prodávajícímu nebo ji převést na osobu oprávněnou Prodávajícím k okamžitému přijetí, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, pokud Prodávající nenabídl převzetí věci sám. Ke splnění termínu stačí vrátit položky před vypršením platnosti.
Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení zboží, ledaže by prodávající souhlasil s jeho převzetím.
Prodávající odpovídá kupujícímu, pokud má prodaný produkt fyzickou nebo právní vadu (záruku) v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (konsolidované znění, zákon č. 2017, položka 683, ve znění pozdějších předpisů). ) a občanského zákoníku. Záruční práva svěřená kupujícímu jsou uvedena v čl. 556 a následující akty ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (j. Věstník zákonů z roku 2017, bod 459, ve znění pozdějších předpisů).
Stížnost by měla být podána v elektronické podobě na e-mailovou adresu obchodu. Spotřebitel by měl poskytnout kontaktní údaje, popsat důvody reklamací a žádostí prodávajícímu a uvést číslo objednávky nebo číslo faktury / faktury.
Pokud kupující uvede, že některý z objednaných materiálů chybí, měl by to do 48 hodin od převzetí zásilky oznámit prodávajícímu.
Fyzickou vadou je neshoda produktu prodaného se smlouvou. Prodaný produkt zejména není v souladu se smlouvou, pokud: – nemá vlastnosti, které by měl mít výrobek tohoto typu z důvodu účelu ve smlouvě označeného nebo vyplývajícího z okolností nebo místa určení; – nemá vlastnosti, které prodávající poskytl kupujícímu; – není vhodný pro účel, o kterém kupující informoval prodávajícího při uzavírání smlouvy, a prodávající k tomuto účelu nevznesl žádné námitky; – byl propuštěn kupujícímu v neúplném stavu.
Reklamace nejsou splatné v případě nesprávného použití Produktu nebo rozdílů v barvě Produktu, které vyplynuly z jiného nastavení monitoru zákazníka. Pokud má prodaný produkt vadu, může spotřebitel: – předložit prohlášení požadující snížení ceny; – předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy; – požadovat náhradu produktu za produkt bez vad.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.
Prodávající je povinen uznat odstoupení od smlouvy nebo reklamaci do 14 dnů od jejího podání nebo doručení výrobku, je-li to nezbytné pro uznání reklamace. Náklady na reklamaci, výměnu nebo opravu nese prodávající.

5. Stížnost

Prodávající odpovídá kupujícímu, má-li prodaný předmět fyzickou nebo právní vadu (záruku) v souladu s příslušnými předpisy, zejména zákonem ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele (č. 827 Sb. Zákonů 2014) a občanským zákoníkem. Záruční práva svěřená kupujícímu jsou uvedena v čl. 556 a následující akty ze dne 23. dubna 1964. Občanský zákoník (konsolidované znění, zákon č. 2014, bod 121, ve znění pozdějších předpisů).
Stížnost může být podána zejména písemně na adresu sídla prodávajícího nebo zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu. Spotřebitel by měl poskytnout kontaktní údaje, popsat důvody reklamací a žádostí prodávajícímu a uvést číslo objednávky nebo faktury.
Pokud kupující uvede, že některý z objednaných materiálů chybí, měl by to do 48 hodin od převzetí zásilky oznámit prodávajícímu.
Fyzická vada spočívá v nesouladu zboží prodaného se smlouvou. Prodaný předmět je zejména v rozporu se smlouvou, pokud:
nemá vlastnosti, které by tento druh věcí měl mít, vzhledem k účelu smlouvy označenému nebo vyplývajícímu z okolností nebo místa určení;
nemá vlastnosti, které prodávající poskytl kupujícímu;
není vhodný k účelu, o kterém kupující informoval prodávajícího při uzavírání smlouvy, a prodávající k tomuto účelu nevznesl žádné námitky;
bylo kupujícímu dodáno neúplné.
Stížnosti nejsou splatné v případě nesprávného použití zboží nebo rozdílů v barvě zboží, které vyplynuly z jiného nastavení monitoru zákazníka. Pokud má prodaná položka vadu, může spotřebitel:

učinit prohlášení požadující snížení ceny;
učinit prohlášení o odstoupení od smlouvy;
požadovat výměnu produktu za produkt bez vad.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.

Prodávající uzná reklamaci do 14 dnů od jejího podání nebo doručení, pokud je nutné reklamaci zvážit. Náklady na reklamaci, výměnu nebo opravu nese prodávající.

6. Řešení sporů

Spotřebitel má možnost využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy, zejména má právo:

získat bezplatnou pomoc ve sporu s prodávajícím pomocí pomoci veřejného ochránce práv nebo sociální organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele, včetně Spotřebitelská federace, Asociace polských spotřebitelů
žádající provinční obchodní inspekci o zahájení mediačního řízení o smírném urovnání sporu s podnikatelem
obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud působící u obchodní inspekce se žádostí o urovnání sporu vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy.

7. Závěrečná ustanovení

Web shromažďuje minimální informace potřebné pro zpracování objednávky, tj. Jméno, kontaktní údaje a e-mailovou adresu. Shromážděné informace nejsou sdíleny s třetími stranami. Zpracování údajů podle zákona o ochraně osobních údajů probíhá výhradně za účelem dokončení objednávky a vystavení faktury. Zákazník má plné právo kontrolovat a opravovat nebo mazat svá vlastní data shromážděná na webových stránkách.
Aktuální verze předpisů je zákazníkovi k dispozici na kartě předpisy. Při objednávce zákazníka platí smluvní podmínky, které přijal při zadávání objednávky.
Zásady cookies

Webové stránky automaticky neshromažďují žádné informace, s výjimkou informací obsažených v cookies.

Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny k používání stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, jejich čas uložení na koncovém zařízení a jedinečné číslo.

Subjekt umisťující a přistupující k cookies na koncovém zařízení uživatele webových stránek je společnost Prosto z metra Katarzyna Tyl, NIP 5832847399 zapsaná do centrálního registru a informace o hospodářské činnosti (CEIDG) vedená ministrem hospodářství, e-mailová adresa: office @ prostozmetra.pl. Web ukládá soubory cookie do počítačů uživatelů s cílem:

udržování uživatelské relace po přihlášení pro správnou funkci internetového obchodu (zachování obsahu košíku, objednávek atd.)
vytváření statistik o využívání webových stránek ke zlepšení struktury a obsahu webu (skripty Google Analytics)
V mnoha případech umožňuje software používaný pro procházení webů (webový prohlížeč) ve výchozím nastavení ukládání cookies na koncovém zařízení uživatele. Uživatelé webových stránek mohou kdykoli změnit nastavení souborů cookie. Tato nastavení lze změnit zejména tak, aby blokovaly automatickou manipulaci s cookies v nastavení webového prohlížeče nebo aby o nich informovaly pokaždé, když jsou umístěny na zařízení uživatele. Podrobné informace o možnostech a způsobech zpracování cookies jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

Nákupní košík
Join Waitlist We will inform you when the product arrives in stock. Please leave your valid email address below.